Tarieven

VERKOOP
Het ereloon wordt berekend op de verkoopprijs, en wordt gerekend enkel bij de verkooprealisatie. Het geldt voor alle types vastgoed (bouwgrond, woning, appartement, industrieel gebouw, garage, e.d.) en is een prijs alles inclusief. Deze bedraagt 3,63% (incl. 21% BTW) berekend op de verkoopprijs, te betalen door de opdrachtgever (= verkoper).

Voor de verkoop van meerdere panden of projecten wordt een commerciële en zakelijke offerte op maat gemaakt.

VERHUUR
Alles inclusief omvat het bepalen van de juiste huurprijs in samenspraak met de eigenaarverhuurder, het maken van publiciteit (online, kranten, etalage, bord, e.d.), het bezoeken met kandidaten, het onderhandelen tussen de partijen, het maken van de huurovereenkomst en het laten registreren ervan, het blokkeren van de huurwaarborg, het overzetten van de nutsvoorzieningen, het aanvragen van fiscale voordelen voor de huurder, het opmaken van een zeer gedetailleerde plaatsbeschrijving bij intrede met foto’s en het laten registreren ervan, het maken van de plaatsbeschrijving bij uittrede, het opmaken van de afrekening op het einde van de huur en het vrijgeven van de huurwaarborg, alle bijhorende opdrachten in het kader van de verhuur, zoals bijv. indexatie huur, e.d.

Het ereloon bij een huurovereenkomst voor een hoofdverblijfplaats : voor de huurder 302,50 € (incl. 21% BTW) (= de helft van de kosten voor de opmaak van de plaatsbeschrijving) en voor de verhuurder 1 maand huur + 21% BTW (inclusief de helft van de kosten voor de opmaak van de plaatsbeschrijving te vermeerderen met de bemiddelingskosten).

Het ereloon bij een handelshuurovereenkomst : voor de huurder 1 maand huur + 21% BTW en voor de verhuurder 302,50 € incl. 21% BTW. Het ereloon bij een huurovereenkomst naar gemeen recht (garage, loods, e.d.) : voor de huurder 1 maand huur + 21% BTW.

U krijgt als verhuurder en huurder een perfect verhuurdossier.

OVERLATING
Het ereloon wordt betaald door de opdrachtgever, zijnde de overlater. Het wordt berekend op de overnameprijs bij realisatie en bedraagt 12,10% (incl. 21% BTW) op het ganse overnamebedrag.

SYNDIC
Het ereloon wordt berekend per appartement en per garage. Het is een prijs alles inclusief voor zowel het administratief beheer, het technisch beheer en het financieel beheer. Tevens zitten alle normale beheerstaken, alsook alle administratieve kosten en kilometervergoeding, jaarlijkse algemene vergadering en service inbegrepen.

Onderstaande tarieven zijn indicatief. Een offerte op maat dient steeds vooraf te worden aangevraagd.

Indicatieve tarieven :

17 €/maand/appartement zonder garage

1 €/maand/garage horende bij een appartement

4 €/maand/garage niet-horende bij een appartement

Bij “kleinere” residenties wordt er tevens een opsplitsing gemaakt tussen de eigenaarskosten en de bewonerskosten, wat u als eigenaarverhuurder uiteraard praktisch goed van pas komt.

SCHATTING
U wilt weten wat uw eigendom waard is ? Deze waardebepaling verbindt u tot niets, maar u kan er wel wijzer (en financieel beter) van worden. AMICUS beschikt immers over de ervaring die u onmogelijk kunt hebben.

Mondelinge en waarheidsgetrouwe waardebepaling zonder schattingsverslag = 90,75 € incl. BTW

Waardebepaling met gedetailleerd schattingsverslag = 302,50 € incl. BTW

Waardebepaling waarbij AMICUS de verkoopsopdracht voor de eigendom krijgt : GRATIS

Weetje : hebt u uw eigendom laten schatten door AMICUS en betaalde u hiervoor een commissie, en u beslist pas later om uw eigendom te verkopen met AMICUS, dan betaalt AMICUS u het commissieloon van de waardebepaling volledig terug.

PLAATSBESCHRIJVING
Het ereloon voor de opmaak van de plaatsbeschrijving niet horende bij een verhuurdossier verschilt naargelang de aard en grootte van de eigendom (garage, appartement, woning, handelspand, …). De richtprijs bedraagt 605 € incl. 21% BTW. Hierin zitten inbegrepen : het plaatsbezoek, de kilometervergoeding en de uitwerking en opmaak van de plaatsbeschrijving met foto’s.

Dankzij een gedetailleerde plaatsbeschrijving worden discussies achteraf vermeden.